Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Malmös ledande Innebandyförening
Vi sätter människor i rörelse

Malmhaug IBF


"Malmhaug - sätter människor i rörelse."


Vår verksamhet bygger på det ideella engagemanget hos de personer som har det gemensamma intresset att föra föreningens verksamhet framåt.

 

Malmhaugs vision är följande;


"Malmhaug ska bidra till samhällsnytta genom att engagera så många som möjligt så länge som möjligt genom rörelse hela livet"


Föreningens verksamhet ska präglas av säkerhet, integritet, interaktion och proaktivitet. Genom att i alla delar eftersträva verksamhet med hög kvalitet är vår ambition att alla ska nå personlig utveckling och välmående vilket leder till framgång på individ-, lag- och gruppnivå.

Malmhaug ska på detta sätt fylla en roll inom det lokala samhället, i Malmö kommun och särskilt i Limhamn/Bunkeflo, för att nå ut till medborgaren genom att skapa samhällsnytta i form av rörelse och motion i varierande former.